Rotalu laukums, Jūrmalā

Labiekārtojuma projekta ietvaros tiek izbūvētas iekārtas bērnu rotaļu laukumam. Projekta būvkonstrukciju sadaļas ietvaros tiek doti risinājumi nestandarta iekārtām. Tiek projektēti šo iekārtu pamati, kolonnas, spraišļi starp kolonnām, torņu platformas, kā arī visi šo elementu nepieciešamie montāžas mezgli.

Konstrukcijas tika projektētas uz maksimāli iespējamām slodzēm (cilvēku pulcēšanos uz tām), lai nodrošinātos pret dažādiem iespējamiem vandālisma aktiem.

Projektējot virvju klājus konstrukcija tika rēķināta ģeometriski nelineārā stadijā, lai noteiktu precīzas horizontālās reakcijas no virvēm uz statņiem. Tika doti galvenie virvju stiprināšanas mezgli pie koka un tērauda elementiem.

 

Arhitektūra un BPV: SIA „LAAMA” – Jānis Graudiņš